`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho lá Al vào dung dịch HCl, có khí thoát ra. Thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì

   

Câu 192701: Cho lá Al vào dung dịch HCl, có khí thoát ra. Thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì


   

A. phản ứng ngừng lại       

B. tốc độ thoát khí tăng.

C. tốc độ thoát khí giảm.     

D. tốc độ thoát khí không đổi.

Câu hỏi : 192701
 • Đáp án : B
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do khi thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào quá trình ăn mòn Al là ăn mòn điện hóa nên phản ứng xảy ra nhanh hơn khí thoát ra nhiều hơn

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com