Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch là

Câu 192730: Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch là

A. 35,7 gam.

B. 36,7 gam.

C. 53,7 gam.

D. 63,7 gam.

Câu hỏi : 192730

Phương pháp giải:

Bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng.

 • Đáp án : B
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bảo toàn nguyên tố H: nHCl = 2nH2 = 2.0,3 = 0,6 mol

  BTKL: mKL + mHCl = mmuối + mH2

  ⟹ 15,4 + 0,6.36,5 = mmuối + 0,6

  ⟹ mmuối = 36,7 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com