Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hỗn hợp X gồm 0,56 gam Fe và 0,12 gam Mg tác dụng với 250 ml dung dịch CuSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92 gam kim loại. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4

Câu 192782: Cho hỗn hợp X gồm 0,56 gam Fe và 0,12 gam Mg tác dụng với 250 ml dung dịch CuSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92 gam kim loại. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4

A. 0,02M.

B. 0,04M.

C. 0,05M.

D. 0,10M.

Câu hỏi : 192782

Phương pháp giải:

Xét 2 trường hợp:


+ Trường hợp 1: Mg dư, Fe chưa phản ứng


+ Trường hợp 2: Mg hết, Fe dư

 • Đáp án : B
  (10) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nMg = 0,005 mol; nFe = 0,01 mol;

  Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu

  Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

  - Nếu Mg và Fe đều hết, CuSO4 dư thì lượng Cu sinh ra là:

  nCu = nMg + nFe = 0,005 + 0,01 = 0,015 mol

  ⟹ mCu = 0,015.64 = 0,96 gam > 0,92 gam

  ⟹ CuSO4 hết, KL còn dư

  Trường hợp 1: Mg dư, Fe chưa phản ứng

  Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu

  x ←     x  →                         x    (ĐK để Mg dư là x < 0,005)

  mKL sau pư = mMg dư + mFe + mCu ⟹ 0,12 - 24x + 0,56 + 64x = 0,92

  ⟹ x = 0,006 (loại)

  Trường hợp 2: Mg hết, Fe dư

  Mg    +   CuSO4 → MgSO4 + Cu

  0,005 → 0,005 →                 0,005

  Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

  y   ←   y  →                     y

  mKL sau pư = mFe dư + mCu ⟹ 0,56 - 56y + 64(y + 0,005) = 0,92

  ⟹ y = 0,005 mol

  ⟹ nCuSO4 = 0,005 + y = 0,01 mol

  ⟹ CM dd CuSO4 = 0,01 : 0,25 = 0,04M.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com