Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết luận nào sau đây về tính chất của hợp kim là sai?

Câu 192810: Kết luận nào sau đây về tính chất của hợp kim là sai?

A. Liên kết trong đa số tinh thể hợp kim vẫn là liên kết kim loại.

B. Hợp kim thường dễ nóng chảy hơn so với kim loại nguyên chất.

C. Hợp kim thường dẫn nhiệt và dẫn điện tốt hơn kim loại nguyên chất.

D.  Độ cứng của hợp kim thường lớn hơn độ cứng của kim loại nguyên chất.

Câu hỏi : 192810
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Không phải Hợp Kim  nào cũng dẫn nhiệt , điện tốt hơn kim loại nguyên chất

  VD: 1 số Hợp kim của 1 KL dẫn điện kém và kim loại dẫn điện tốt sẽ có khả năng dẫn điện thấp hơn kim loại dẫn điện tốt

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com