Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim loại có ánh kim vì

Câu 192817:

Kim loại có ánh kim vì

A.  electron tự do bức xạ nhiệt.

B. electron tự do phát xạ năng lượng.

C.

electron tự do hấp thụ phần lớn tia sáng nhìn thấy được.

D. electron tự do phản xạ hầu hết các tia sáng nhìn thấy được.

Câu hỏi : 192817
 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do các electron tự do trong kim loại đã phản xạ tốt những tia sáng có bước sóng mà mắt ta có thể nhìn thấy được

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com