Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tập xác định \(D\) của hàm số \(y = {\log _2}\left( {{x^2} - 2x - 3} \right)\).

Câu 193309: Tìm tập xác định \(D\) của hàm số \(y = {\log _2}\left( {{x^2} - 2x - 3} \right)\).

A. \(D = \left( { - \infty ; - 1} \right) \cup \left[ {3; + \infty } \right)\)

B. \(D = \left( { - \infty ; - 1} \right) \cup \left( {3; + \infty } \right)\)

C. \(D = \left( { - 1;3} \right)\)

D. \(D = \left[ { - 1;3} \right]\)

Câu hỏi : 193309

Phương pháp giải:

Hàm số  \(log_a f(x)\) xác định \( \Leftrightarrow f\left( x \right) > 0.\)

  • Đáp án : B
    (2) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com