Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự biển hiện triệu chứng thiểu sắt của cây là

Câu 193513:

Sự biển hiện triệu chứng thiểu sắt của cây là

A. lá non có màu lục đậm không bình thường.

B.  lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết

C. lá nhỏ có màu vàng.

D. gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng.

Câu hỏi : 193513
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi cây thiếu sắt gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng.

  A là biểu hiện khi cây thiếu đồng

  B là biểu hiện của cây thiếu canxi

  C là biểu hiện thiếu clo

  đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com