Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho từ từ 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 0,2M và KHCO3 0,1M vào 100 ml dung dịch HCl 0,2M, khuấy đều phản ứng hoàn toàn thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 194092: Cho từ từ 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 0,2M và KHCO3 0,1M vào 100 ml dung dịch HCl 0,2M, khuấy đều phản ứng hoàn toàn thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 448,0.

B. 268,8.

C. 191,2.

D. 336,0.

Câu hỏi : 194092

Phương pháp giải:

Với bài toán nhỏ từ từ axit vào muối cacbonat và ngược lại:


+) Nhỏ từ từ axit vào muối cacbonat thì ban đầu H+ thiếu nên thứ tự phản ứng là:


            CO32- + H+ → HCO3-


            HCO3- + H+ → CO2 + H2O


+) Nhỏ từ từ muối cacbonat vào axit thì ban đầu H+ rất dư nên phản ứng là:


            2H+ + CO32- →CO2 + H2O


            HCO3- + H+ → CO2 + H2O

 • Đáp án : B
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì cho từ từ muối vào axit lúc đầu axit rất dư nên các chất phản ứng theo tỷ lệ mol.

  nCO3 2- : nHCO3- = 0,02 : 0,01 = 2 : 1 = 2x : x

  CO32- + 2H+ → CO2 + H2O

  HCO3- + H+ → CO2 + H2O

  ⟹ nHCl = 4x + x = 0,02 ⟹ x = 0,004 mol

  ⟹ nCO2 = 2x + x = 0,012 mol ⟹ V = 0,2688 lít = 268,8 ml.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com