Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nung hỗn hợp A gồm Al, Fe2O3 được hỗn hợp B (hiệu suất 100%). Hòa tan hết B bằng HCl dư được 2,24 lít khí (đktc), cũng lượng B này nếu cho phản ứng với dung dịch NaOH dư thấy còn 8,8 gam rắn C. Khối lượng của Al và Fe2O3 trong A là

Câu 194141: Nung hỗn hợp A gồm Al, Fe2O3 được hỗn hợp B (hiệu suất 100%). Hòa tan hết B bằng HCl dư được 2,24 lít khí (đktc), cũng lượng B này nếu cho phản ứng với dung dịch NaOH dư thấy còn 8,8 gam rắn C. Khối lượng của Al và Fe2O3 trong A là

A. 2,7 gam và 1,12 gam.

B. 5,4 gam và 1,12 gam.

C. 2,7 gam và 11,2 gam.

D. 5,4 gam và 11,2 gam.

Câu hỏi : 194141

Phương pháp giải:

Có 2 trường hợp có thể xảy ra:


TH1: B chứa Al2O3, Fe, Al dư


TH2: B chứa Al2O3, Fe, Fe2O3

 • Đáp án : C
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có 2 trường hợp có thể xảy ra:

  TH1: B chứa Al2O3, Fe, Al dư

  nH2 = nFe + 1,5nAl dư = 0,1 mol ⟶ nFe < 0,1 mol

  Khi đó chất rắn C là Fe ⟶ mFe = 0,1.56 = 5,6 gam ≠ 8,8 gam (vô lý).

  TH2: B chứa Al2O3, Fe, Fe2O3

  nFe = nH2 = 0,1 mol

  Bảo toàn e: 3nAl pư = 3nFe ⟶ nAl = 0,1 mol ⟶ mAl = 2,7 gam.

  Chất rắn C là Fe, Fe2O3 dư ⟶ nFe2O3 dư = (8,8 - 0,1.56)/160 = 0,02 mol

  BTNT "Fe" ⟶ nFe2O3 ban đầu = 0,5.nFe + nFe2O3 dư = 0,07 mol ⟶ mFe2O3 ban đầu = 11,2 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com