Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trộn 10,8 gam bột nhôm với 34,8 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A. Hòa tan hết A bằng HCl thu được 10,752 lít H(đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là

Câu 194142: Trộn 10,8 gam bột nhôm với 34,8 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A. Hòa tan hết A bằng HCl thu được 10,752 lít H(đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là

A. 80%.

B. 20%.

C. 60%.

D. 40%.

Câu hỏi : 194142
Phương pháp giải:

Cách xác định hiệu suất tính theo chất nào?


Tương tự như cách xác định chất phản ứng hết.


PTHH: aA + bB → cC + dD


Đề bài cho biết nA và nB. Để biết được hiệu suất tính theo A hay B ta so sánh tỉ số \(\dfrac{{{n_A}}}{a}\) và \(\dfrac{{{n_B}}}{b}\).


Tỉ số nào nhỏ hơn thì hiệu suất tính theo chất đó.

 • Đáp án : A
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nAl = 0,4 mol; nFe3O4 = 0,15 mol

  8Al + 3Fe3O4 → 9Fe + 4Al2O3 (Ta thấy: 0,4/8 = 0,15/3 ⟶ H% tính theo Al hay Fe3O4 đều được)

  x          →         9x/8 

  ⟹ nAl dư = 0,4 - x (mol); nFe = 9x/8 (mol)

  - Khi cho A + dd HCl:

  Bảo toàn e: 3nAl + 2nFe = 2nH2

  ⟶ 3.(0,4 - x) + 2.9x/8 = 2.0,48

  ⟶ x = 0,32 

  ⟶ H% = (nAl pư/nAl bđ).100% = (0,32/0,4).100% = 80%.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com