`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, thì

Câu 194169: Xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, thì

A. bán kính nguyên tử giảm dần    

B. năng lượng ion hoá giảm dần

C. tính khử giảm dần       

D. khả năng tác dụng với nước giảm dần

Câu hỏi : 194169
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Bán kính nguyên tử tăng

  C. Tính khử tăng

  D. Tính bazo tăng => khả năng tác dụng với nước tăng

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com