Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vấn đề được Phan Châu Trinh xem như điều kiện tiên quyết để giành độc lập là

Câu 194454: Vấn đề được Phan Châu Trinh xem như điều kiện tiên quyết để giành độc lập là

A. Nâng cao dân trí, dân quyền

B. Chấn hưng thực nghiệp

C. Cải cách trang phục và lối sống

D. Mở trường dạy học

Câu hỏi : 194454
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (Sgk trang 142)

  Phan Châu Trinh quê ở phủ Tam Kì, tỉnh Quảng Nam. Ông là người sớm tiếp thu tư tưởng tiến bộ, chủ trương cứu nước bằng biện pháp cải cách như nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, xem đó như là điều kiện tiên quyết để giành độc lập.

  Chọn đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com