Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

____you usually ____shopping?

Mark the letter A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu 195212: ____you usually ____shopping?

A. Are/go 

B. Do/go  

C. Does/go

D. Is/go

Câu hỏi : 195212
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  “usually” là trạng từ chỉ tần suất thường sử dụng trong thì hiện tại đơn.

  Trong câu sử dụng động từ “go” nên khi hỏi, ta đảo trợ động từ do/does. Chủ ngữ là “you” nên ta sử dụng trợ động từ “do”

  Dịch câu: Bạn có thường đi mua sắm không?

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com