Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

They often ____ at home on weekends, today they ____ out instead.  

Mark the letter A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu 195299: They often ____ at home on weekends, today they ____ out instead.  

A. stay/go      

B. are staying/are going

C. stay/are going     

D. are staying/go

Câu hỏi : 195299
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Câu đầu tiên dùng thì hiện tại đơn để diễn tả một thói quen/một sự thật ở hiện tại. Câu thứ 2 dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả một hành động đang xảy ra ở hiện tại.

  Dịch câu: Họ thường ở nhà vào cuối tuần, nhưng thay vào đó hôm nay họ đang ra ngoài.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com