Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử nguyên tố M có phân bố electron ở phân lớp có năng lượng cao nhất là 3d6. Tổng số electron của nguyên tử M là

Câu 195894: Nguyên tử nguyên tố M có phân bố electron ở phân lớp có năng lượng cao nhất là 3d6. Tổng số electron của nguyên tử M là

A. 24.

B. 25.

C. 26.

D. 27.

Câu hỏi : 195894

Phương pháp giải:

- Viết sự phân bố e theo phân mức năng lượng


- Viết cấu hình e 


- Xác định tổng số e trong nguyên tử

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do phân lớp có mức năng lượng cao nhất là 3d6 

  → Sự phân bố e theo phân mức năng lượng: 1s22s22p63s23p64s23d6

  → Cấu hình e của M là: 1s22s22p63s23p63d64s2 

  Vậy tổng số e của nguyên tử M là 26.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com