Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phản ứng:

Ca(OH)2  + Cl2  → CaOCl2   + H2O                    

2H2S + SO2 → 3S + 2H2

2NO2  + 2NaOH → NaNO3  + NaNO2   + H2O  

4KClO3 → KCl + KClO4

O3 → O2 + O

Số phản ứng oxi hoá - khử là

Câu 195926: Cho các phản ứng:


Ca(OH)2  + Cl2  → CaOCl2   + H2O                    


2H2S + SO2 → 3S + 2H2


2NO2  + 2NaOH → NaNO3  + NaNO2   + H2O  


4KClO3 → KCl + KClO4


O3 → O2 + O


Số phản ứng oxi hoá - khử là

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 195926

Phương pháp giải:

Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa.

 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phản ứng oxi hoá - khử là:

  Ca(OH)2  + Cl2  → CaOCl2   + H2O

  2NO2  + 2NaOH → NaNO3  + NaNO2   + H2O

  2H2S + SO2 → 3S + 2H2

  4KClO3 → KCl + KClO4

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com