`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan, người ta chỉ thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan đó là:

Câu 195988: Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan, người ta chỉ thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan đó là:

A. etan và propan.         

B. propan và iso-butan.

C. iso-butan và n-pentan.         

D. neo-pentan và etan.

Câu hỏi : 195988
 • Đáp án : A
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét A Etan => Thu được 1 ; propan thu được 2 => 3 sản phẩm

  Đáp án  A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com