Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận định nào dưới đây về ảnh hưởng của nồng độ CO2 đến quá trình quang hợp là không đúng?

Câu 196094: Nhận định nào dưới đây về ảnh hưởng của nồng độ CO2 đến quá trình quang hợp là không đúng?

A. CO2 trong không khí là nguồn cung cấp cacbon cho quang hợp

B. Nồng độ CO2 quyết định cường độ quang hợp

C. Không thể đưa nồng độ CO2 lên trên 0,03 để tăng cường quá trình quang hợp

D. Nồng độ CO2 trong không khí (0,03%) thích hợp cho quá trình quang hợp.

Câu hỏi : 196094
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhận định sai là C, vì khi nồng độ CO2 > 1% mới gây ức chế quang hợp, người ta tăng nồng độ CO2 lên trên 0,03% ( nồng độ CO2 trong không khí) để tăng cường độ quang hợp.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com