Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ những năm 70 của thế kỉ XX, cách mạng công nghệ đã trở thành cốt lõi của cuộc 

Câu 199122: Từ những năm 70 của thế kỉ XX, cách mạng công nghệ đã trở thành cốt lõi của cuộc 

A. Cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại      

B. Cách mạng công nghiệp

C. Cách mạng thông tin                                    

D. Cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ nhất

Câu hỏi : 199122
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (Sgk trang 67)

  Cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai (cách mạng Khoa học – kĩ thuật hiện đại) chia thành hai giai đoạn:

  -         Giai đoạn 1: từ những năm 40 đến những năm 70 của thế kỉ XX.

  -         Giai đoạn 2: từ năm 1973 đến nay. Trong giai đoạn sau, cuộc cách mạng chủ yếu diễn ra về công nghệ với sự ra đời của thế hệ máy tính mới (thế hệ thứ ba), vật liệu mới, về những dạng năng lượng mới và công nghệ sinh học, phát triển tin học. Cuộc cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng Khoa học – kĩ thuật nên giai đoạn thứ hai còn được gọi là cuộc cách mạng Khoa học - công nghệ.

  Chọn đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com