Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản giai đoạn 1952 – 1973 là

Câu 199125: Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản giai đoạn 1952 – 1973 là

A. Quan hệ chặt chẽ với các nước Đông Nam Á

B. Liên minh chặt chẽ với Mỹ

C. Hơp tác chặt chẽ với Trung Quốc

D. Liên minh chặt chẽ với các nước Tây Âu

Câu hỏi : 199125
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (Sgk trang 55)

  Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong giai đoạn 1952-1973 vẫn là liên minh chặt chẽ với Mỹ. Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật (kí năm 1951) có gia trị 10 năm, sau đó được kéo dài vĩnh viễn.

  Chọn đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com