`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 199125: Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản giai đoạn 1952 – 1973 là

A. Quan hệ chặt chẽ với các nước Đông Nam Á

B. Liên minh chặt chẽ với Mỹ

C. Hơp tác chặt chẽ với Trung Quốc

D. Liên minh chặt chẽ với các nước Tây Âu

Câu hỏi : 199125

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức !

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com