Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) của Mỹ là

Câu 199128: Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) của Mỹ là

A. Núi Thành (Quảng Nam)                                 

B. An Lão (Bình Định)

C. Ba Gia (Quảng Ngãi)                                        

D. Đồng Xoài (Bình Phước).

Câu hỏi : 199128
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (Sgk trang 174)

  Nhân dân ta chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ bằng sức mạnh của cả dân tộc, của tiền tuyến và hậu phương, với ý chí quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, mở đầu là thắng lợi ở Núi Thành (Quảng Nam).

  Các chiến thắng: Ba Gia (Quảng Ngãi), An Lão (Bình Định) và Đồng Xoài (Bình Phước) là thắng lợi trong “Chiến tranh đặt biệt”.

  Chọn đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com