Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong những năm 20 của thế kỉ XX, ở Việt Nam tổ chức nào dưới đây ra đời sớm nhất?

Câu 199126: Trong những năm 20 của thế kỉ XX, ở Việt Nam tổ chức nào dưới đây ra đời sớm nhất?

A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên             

B. Đông Dương Cộng sản đảng

C. An Nam Cộng sản đảng                                    

D. Đông Dương cộng sản liên đoàn

Câu hỏi : 199126
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  -         Tháng 6-1925: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

  -         Tháng 6-1929: Đông Dương Cộng sản đảng.

  -         Tháng 8-1929: An Nam Cộng sản đảng.                                   

  -         Tháng 9-1929: Đông Dương cộng sản liên đoàn.

  Chọn đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com