Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, chủ yếu do tác động của

Câu 201605: Cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, chủ yếu do tác động của

A. tài nguyên thiên nhiên phong phú.     

B. quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

C. thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng. 

D. Nguồn lao động dồi dào, kĩ thuật cao.

Câu hỏi : 201605
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cơ cấu kinh tế theo ngành của Đồng bằng sông Hồng chuyển dịch theo hướng tích cực chủ yếu do tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong công cuộc Đổi mới diễn ra trên phạm vi cả nước

  => Chọn đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com