Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tuy gia tăng tự nhiên dân số giảm, nhưng số dân nước ta còn tăng nhanh là do nguyên nhân nào sau đây?

Câu 201606: Tuy gia tăng tự nhiên dân số giảm, nhưng số dân nước ta còn tăng nhanh là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Quy mô dân số lớn.                   

B. Tuổi thọ ngày càng cao.

C. Cơ cấu dân số già.               

D. Gia tăng cơ học cao.

Câu hỏi : 201606
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tuy gia tăng dân số tự nhiên giảm, nhưng số dân nước ta vẫn còn tăng nhanh do quy mô dân số lớn; khi quy mô dân số lớn thì dù tỉ lệ gia tăng tự nhiên nhỏ cũng làm số dân tăng mỗi năm lớn (ví dụ: 1% của 1 triệu luôn lớn hơn 10% của 1 nghìn). Nước ta có quy mô dân số > 90 triệu dân, dù gia tăng tự nhiên giảm nhưng mỗi năm số dân vẫn tăng thêm hơn 1 triệu người

  => Chọn đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com