Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây không đúng về kinh tế biển của nước ta?

Câu 201604: Phát biểu nào sau đây không đúng về kinh tế biển của nước ta?

A. Nghề làm muối phát triển mạnh ở Duyên hải Nam Trung Bộ

B. Hầu hết các tỉnh và thành  phố ở ven biển đều có cảng.

C. Khu du lịch Hạ Long – Cát Bà – Đồ Sơn đều thuộc tỉnh Quảng Ninh.

D. Việc đánh bắt xa bờ được đẩy mạnh đầu tư phát triển.

Câu hỏi : 201604
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phát biểu không đúng là Khu du lịch Hạ Long – Cát Bà - Đồ Sơn thuộc tỉnh Quảng Ninh vì đây là tuyến du lịch kéo dài từ Hạ Long thuộc Quảng Ninh đến Cát Bà - Đồ Sơn thuộc Hải Phòng

  => Chọn đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com