Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu nào sau đây nói về lực ma sát là đúng ?

Câu 203609:

Câu nào sau đây nói về lực ma sát là đúng ?

A. Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật.

B. Khi vật chuyển động nhanh dần lên, lực ma sát lớn hơn lực đẩy.

C. Khi một vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy.

D. Lực ma sát trượt cản trở chuyển động trượt của vật này trên mặt vật kia.

Câu hỏi : 203609

Phương pháp giải:

Lực ma sát làm cản trở chuyển động của vật.

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lực ma sát làm cản trở chuyển động của vật, ngược hướng với hướng chuyển động của vật → A sai, D đúng

  Khi vật chuyển động nhanh dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy → B sai

  Khi vật chuyển động chậm dần, lực ma sát lớn hơn lực đẩy → C sai

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com