Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Identify the one underlined word or phase - A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Identify the one underlined word or phase - A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Câu 1: Whatever happened (A), I didn't want (B) to lose (C) friendship of (D) Vera.

A. happened

B. didn't want

C. to lose

D. of

Câu hỏi : 204267
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  “of” => “with”

  Friendship with sb: tình bạn với ai

  Tạm dịch: Bất kể chuyện gì xảy ra, tôi không muốn đánh mất tình bạn với Vera.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: The basic aims of (A) science and magic are very similar (B) - to understand (C) and to control (D) nature.

A. aims of

B. similar

C. to understand

D. to control

Câu hỏi : 204268
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  “to control” => “control”

  “understand” và “control” có chức năng trong câu tương đương, trước understand đã có “to”, nên trước control không cần dùng “to” nữa.

  Tạm dịch: Mục tiêu cơ bản của khoa học và phép thuật rất giống nhau - để hiểu và kiểm soát thiên nhiên.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: It was a period of (A) her life when she made (B) some lifelong (C) friendship (D).

A. a period of

B. made

C. lifelong

D. friendship

Câu hỏi : 204269
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  “friendship” => “friendships”

  Trước đó có some, nên ở đây phải chia số nhiều.

  Tạm dịch: Đó là một giai đoạn của cuộc đời khi mà cô ấy tạo được một số tình bạn lâu dài.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Simon finds (A) it hard (B) for making (C) friends with (D) other children.

A. finds

B. it hard

C. for making

D. with

Câu hỏi : 204270
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  “for making” => “to make”

  Cấu trúc To find it + adj + to do sth: cảm thấy như thế nào để làm việc gì đó.

  Tạm dịch: Simon cảm thấy khó khăn trong việc kết bạn với những đứa trẻ khác.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Not longer (A) are contributions (B) to the advancement (C) of industry made (D) primarily by individuals.

A. Not longer

B. are contributions

C. advancement

D. made

Câu hỏi : 204271
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  “Not longer” => “No longer”

  Đây là câu đảo ngữ với No longer (không còn nữa)

  Tạm dịch: Đóng góp cho sự tiến bộ của ngành công nghiệp không còn chủ yếu do cá nhân nữa.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com