Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{{{x^3} - 4{x^2} + 8x - 5}}{{x - 1}}\) , Tính E =\(\int {f\left( x \right)dx} \)

Câu 205321: Cho hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{{{x^3} - 4{x^2} + 8x - 5}}{{x - 1}}\) , Tính E =\(\int {f\left( x \right)dx} \)

A. \(E = \dfrac{1}{3}{x^3} + \dfrac{3}{2}{x^2} + 5x + C\)

B. \(E = \dfrac{1}{3}{x^3} - {x^2} + 5x + C\)

C. \(E = \dfrac{1}{3}{x^3} - \dfrac{3}{2}{x^2} - 5x + C\)

D. \(E = \dfrac{1}{3}{x^3} - \dfrac{3}{2}{x^2} + 5x + C\)

Câu hỏi : 205321
 • Đáp án : D
  (13) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(E = \int {\dfrac{{{x^3} - 4{x^2} + 8x - 5}}{{x - 1}}dx = \int {\dfrac{{\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} - 3x + 5} \right)}}{{x - 1}}} } dx = \int {\left( {{x^2} - 3x + 5} \right)dx = } \dfrac{1}{3}{x^3} - \dfrac{3}{2}{x^2} + 5x + C\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com