`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính nguyên hàm của hàm số  \(\int {{3 \over {(2x + 5)}}} dx\) và cho biết đâu là một nguyên hàm của hàm số trên 

Câu 205323: Tính nguyên hàm của hàm số  \(\int {{3 \over {(2x + 5)}}} dx\) và cho biết đâu là một nguyên hàm của hàm số trên 

A. \({3 \over 2}\ln \left| {2x + 5} \right|\)

B. \(3\ln \left| {2x + 5} \right| + 3\)

C. \(3\ln \left| {2x + 5} \right|\)

D. \(3\ln \left| {x + 5} \right|\)

Câu hỏi : 205323
 • Đáp án : A
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\int {{3 \over {2x + 5}}} dx = 3.{1 \over 2}\int {{{d\left( {2x + 5} \right)} \over {2x + 5}}}  = {3 \over 2}\ln \left| {2x + 5} \right| + C\)

  chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO