Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tập hợp \( A= \left\{ { n \in N/\,\,n \text{ là ước của 20} } \right\}\) và  \( B= \left\{ { n \in N/\,\,n \text{ là ước của 25} } \right\}\). Khi đó số phần tử của tập hợp \( A \cap B\) là:

Câu 205916: Cho tập hợp \( A= \left\{ { n \in N/\,\,n \text{ là ước của 20} } \right\}\) và  \( B= \left\{ { n \in N/\,\,n \text{ là ước của 25} } \right\}\). Khi đó số phần tử của tập hợp \( A \cap B\) là:

A. 2

B. 4

C. 6

D. 1

Câu hỏi : 205916
 • Đáp án : A
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: A={1; 2; 4; 5; 10; 20} và B={1; 5; 25}.

  \(A \cap B\) là tập hợp gồm các phần tử thuộc cả tập A và thuộc cả tập B

  \(   \Rightarrow A \cap B = \left\{ {1;\,\,5} \right\}.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com