Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 2 tập hợp \( A = \left\{ {2;\,4;\,6;\,8} \right\}\) và \(B = \left\{ {4;\,8;\,9;\,0} \right\} \). Xét các khẳng định sau đây:

 \( A \cap B = \left\{ {4;\,8} \right\};\,\,\,\,A \cup B = \left\{ {0;\,2;\,4;\,6;\,8;\,9} \right\};\,\,\,\,\,\,B\backslash A = \left\{ {2;\,6} \right\}.\)

Số khẳng định đúng là:

Câu 205932: Cho 2 tập hợp \( A = \left\{ {2;\,4;\,6;\,8} \right\}\) và \(B = \left\{ {4;\,8;\,9;\,0} \right\} \). Xét các khẳng định sau đây:


 \( A \cap B = \left\{ {4;\,8} \right\};\,\,\,\,A \cup B = \left\{ {0;\,2;\,4;\,6;\,8;\,9} \right\};\,\,\,\,\,\,B\backslash A = \left\{ {2;\,6} \right\}.\)


Số khẳng định đúng là:

A. 0

B. 3

C. 2

D. 1

Câu hỏi : 205932
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(A \cap B = \left\{ {4;8} \right\} \Rightarrow \) khẳng định đúng.

   \(A \cup B = \left\{ {0;\,2;\,4;6;\,8;\,9} \right\} \Rightarrow \) khẳng định đúng.

  \(B\backslash A = \left\{ {0;\,\,9} \right\} \Rightarrow \) khẳng định sai.

   \( \Rightarrow  \) Có 2 khẳng định đúng.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com