`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

                      ! We have to be at school in twenty minutes.

Choose the best answer to complete the following sentences.

Câu 206021:                       ! We have to be at school in twenty minutes.

A. See eye to eye

B. Pull your leg   

C. Shake a leg  

D. Cost an arm and a leg

Câu hỏi : 206021
 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  see eye to eye: hoàn toàn đồng ý

  pull one’s leg: trêu trọc ai đó

  shake a leg: di chuyển nhanh chóng, vội vàng

  cost an arm and a leg: vô cùng đắt đỏ

  => đáp án C

  Tạm dịch: Nhanh lên! Chúng ta phải ở trường trong vòng hai mươi phút.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com