Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính nguyên hàm \(I = \int {f\left( x \right)} dx = \int {{{{\mathop{\rm cosxsin}\nolimits} }^3}x} dx\)

Câu 206256: Tính nguyên hàm \(I = \int {f\left( x \right)} dx = \int {{{{\mathop{\rm cosxsin}\nolimits} }^3}x} dx\)

A. \(I = {\sin ^4}x+ C\)

B. \(I = {1 \over 4}{\sin ^4}x + C\)

C. \(I = {1 \over 4}\sin x + C\)

D. \(I = {1 \over 2}{\sin ^4}x + C\)

Câu hỏi : 206256
 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải chi tiết

  \(I = \int {f\left( x \right)dx = \int {{{{\mathop{\rm cosxsin}\nolimits} }^3}x} } dx\)

  Đặt \(\sin x = t \Rightarrow \cos xdx = dt\)

  \(I = \int {{t^3}dt = {1 \over 4}{t^4} + C}  = {1 \over 4}{\sin ^4}x + C\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com