Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử

Lớp electron L có số phân lớp là:

Câu 206824: Lớp electron L có số phân lớp là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 206824

Phương pháp giải:

Lý thuyết về vỏ nguyên tử.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lớp L là lớp thứ 2 ⟹ có 2 phân lớp: 2s, 2p.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com