Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử

Nguyên tử P (Z = 15) có số e ở lớp ngoài cùng là:

Câu 206861: Nguyên tử P (Z = 15) có số e ở lớp ngoài cùng là:

A. 7.

B. 4.

C. 8.

D. 5.

Câu hỏi : 206861

Phương pháp giải:

Từ số hiệu nguyên tử viết cấu hình electron nguyên tử.


Suy ra số electron ở lớp ngoài cùng.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  P (Z = 15): 1s22s22p63s23p3

  ⟹ P có tổng cộng 2 + 3 = 5 electron ở lớp ngoài cùng.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com