Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự điện li

Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a. FeO + HNO3(loãng) → N2O + ..... + …..

b. Zn + HNO3(loãng) → N2 + .…. + …..

c. S + HNO3(đặc,nóng)

d. NaNO3 \(\overset{t^o}{\rightarrow}\)

e. AgNO3 \(\overset{t^o}{\rightarrow}\)

Câu 206901: Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau:


a. FeO + HNO3(loãng) → N2O + ..... + …..


b. Zn + HNO3(loãng) → N2 + .…. + …..


c. S + HNO3(đặc,nóng)


d. NaNO3 \(\overset{t^o}{\rightarrow}\)


e. AgNO3 \(\overset{t^o}{\rightarrow}\)

Câu hỏi : 206901
 • (3) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a. 8FeO + 26HNO3(loãng) → N2O + 8Fe(NO3)3 + 13H2O

  b. 5Zn + 12HNO3(loãng) → N+ 5Zn(NO3)2 + 6H2O

  c. S + 6HNO3(đặc,nóng) → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

  d. 2NaNO3 \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) 2NaNO2 + O2

  e. 2AgNO3 \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) 2Ag + 2NO2 + O2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com