Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este - Lipit - Xà phòng

Thuỷ phân hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat trong dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng. Sau phản ứng ta thu được

Câu 206976: Thuỷ phân hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat trong dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng. Sau phản ứng ta thu được

A. 2 muối và 2 ancol.

B. 1 muối và 2 ancol.

C. 1 muối và 1 ancol.

D. 2 muối và 1 ancol.

Câu hỏi : 206976

Phương pháp giải:

Viết PTHH thủy phân các este trong dung dịch NaOH.


Xác định các chất có trong dung dịch thu được.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  CH3COOCH3 + NaOH \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) CH3COONa + CH3OH

  CH3COOC2H5 + NaOH \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) CH3COONa + C2H5OH

  → Sản phẩm sau phản ứng gồm có 1 muối (CH3COONa) và 2 ancol (CH3OH và C2H5OH).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com