Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nung 84 kg MgCO3 thu được m gam MgO và 44 kg CO2. Giá trị của m là

Câu 207264: Nung 84 kg MgCO3 thu được m gam MgO và 44 kg CO2. Giá trị của m là

A. 40 g.

B. 40 kg.

C. 128 g.

D. 128 kg.

Câu hỏi : 207264

Phương pháp giải:

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng


\({m_{MgO}}\; = {m_{MgC{O_3}}} - {m_{C{O_2}}}\)


⟹ m.


 

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

  \({m_{MgO}}\; = {m_{MgC{O_3}}} - {m_{C{O_2}}}\)

  ⟹ m = 84 - 44 = 40 kg.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com