Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sắp xếp các từ sau vào các phần sao cho hợp lí: tê-lê-phôn, ti-vi, ga-ra, gác-măng-giê, in-tơ-nét, anh hùng, ra đời, tráng sĩ, khôi ngô, xâm phạm, vội vàng, gom góp.

- Tự thuần Việt

- Từ mượn tiếng Hán

- Từ mượn tiếng Pháp

- Từ mượn tiếng Anh

Câu 207698: Sắp xếp các từ sau vào các phần sao cho hợp lí: tê-lê-phôn, ti-vi, ga-ra, gác-măng-giê, in-tơ-nét, anh hùng, ra đời, tráng sĩ, khôi ngô, xâm phạm, vội vàng, gom góp.


- Tự thuần Việt


- Từ mượn tiếng Hán


- Từ mượn tiếng Pháp


- Từ mượn tiếng Anh

Câu hỏi : 207698

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài học

 • (1) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  - Tự thuần Việt: ra đời, vội vàng, gom góp.

  - Từ mượn tiếng Hán: anh hùng, tráng sĩ, khôi ngô, xâm phạm

  - Từ mượn tiếng Pháp: gác-măng-giê

  - Từ mượn tiếng Anh: tê-lê-phôn, ti-vi, ga-ra, in-tơ-nét

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Nhung Rose từ thuần Việt: ra đời,vội vàng, gom góp. từ mượn tiếng Hán:anh hùng, tráng sĩ, khôi ngô, xâm phạm. từ mượn tiếng Anh: tê- lê-phôn,ti-vi,in-tơ-nét, ga-ra. từ mượn tiếng Pháp: gác-măng-giê
   Thích Trả lời 18/12/2018 21:29 Tỉ lệ đúng 45 %

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com