Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặc điểm chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ sau Chiến tranh thế thứ hai là:

Câu 208288: Đặc điểm chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ sau Chiến tranh thế thứ hai là:

A. Đi từ phong trào đấu tranh chính trị rộng lớn của quần chúng tiến lên khởi nghĩa vũ trang giành độc lập

B. Phong trào đấu tranh vũ trang

C. Phong trào đấu tranh chính trị

D. Kết hợp giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang

Câu hỏi : 208288

Phương pháp giải:

đánh giá, phân tích.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  -         Phong trào đấu tranh chính trị rộng lớn:

  + Tiêu biểu là cuộc bãi công của 20 vạn công nhân, học sinh, sinh viên bãi công, tuần hành và mít tinh chống thực dân Anh. Cuộc đấu tranh ở Bombay đã kéo theo cuộc nổi dậy của quần chúng ở Cancutta, Mađrát, Carasi,...cũng như những cuộc xung đột vũ trang của nông dân với địa chủ và cảnh sát ở các tỉnh.

  + Đầu năm 1947, cao trào bãi công của công nhân tiếp tục bùng nổ ở nhiều thành phố lớn, như cuộc bãi công của hơn 40 vạn công nhân ở Cancútta (2-1947).

  ð Phương án Maobáttơn chia đất nước Ấn Độ thành hai quốc gia theo cơ sở tôn giáo: Ấn Độ và Pakistan.

  -         Khởi nghĩa vũ trang giành độc lập: không thỏa mãn với quy chế tự trị, Đảng Quốc đại do G. Nêru đứng đầu đã lãnh đạo nhân dân Ấn Độ tiếp tục cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trong những năm 1948 – 1950. Ngày 26-1-1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập.

  Chọn đáp án: A

  Chú ý:

  ghi nhớ những điểm khác biệt trong phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ so với các nước khác trong khu vực và trên thế giới. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com