Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thì nguyên nhân nào là quan trọng nhất và có thể giúp ích cho các nước đang phát triển trong việc xây dựng nền kinh tế của mình?

Câu 208292: Trong những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thì nguyên nhân nào là quan trọng nhất và có thể giúp ích cho các nước đang phát triển trong việc xây dựng nền kinh tế của mình?

A. Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại của thế giới và áp dụng thành công những thành tựu này

B. Trình độ tập trung tư bản và sản xuất cao, cạnh tranh có hiệu quả

C. Các chính sách và hoạt động điều tiết của nhà nước có hiệu quả

D. Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhân lực dồi dào

Câu hỏi : 208292

Phương pháp giải:

đánh giá.

 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khác với Nhật Bản, con người là vốn quý, là nhân tố quyết định hàng đầu, Mĩ là nước khởi đầu của Cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đai và ứng dụng thành tựu khoa học –kĩ thuật vào sản xuất là nguyên nhân chính đưa đến sự phát triển của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

  Chọn đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com