Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hidrocacbon, nhiên liệu

Phản ứng xảy ra trong điều kiện ánh sáng của khí metan và clo được gọi là:

 

Câu 208474: Phản ứng xảy ra trong điều kiện ánh sáng của khí metan và clo được gọi là:


 

A. Phản ứng phân hủy

B.  Phản ứng hóa hợp

C.  Phản ứng thế                                                            

D. Phản ứng quang hợp

Câu hỏi : 208474
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  CH4+ Cl2 →CH3Cl + HCl.

  ở đây một nguyên tử Cl đã thay thế một nguyên tử H trong CH4=> phản ứng thế

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com