Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Theo quyết định của Hội nghị Ianta, ở châu Âu, miền đông nước Đức sẽ do nước nào chiếm đóng?

Câu 208665: Theo quyết định của Hội nghị Ianta, ở châu Âu, miền đông nước Đức sẽ do nước nào chiếm đóng?

A. Quân đội Anh                                                 

B. Quân đội Pháp               

C. Quân đội Mĩ                                                    

D. Quân đội Liên Xô

Câu hỏi : 208665

Phương pháp giải:

Sgk trang 5

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  Theo quyết định của Hội nghị Ianta, Liên Xô chiếm đóng miền Đông nước Đức, Đông Béclin và các nước Đông Âu; quân đội Mĩ, Anh, Pháp chiếm đóng miền Tây nước Đức, Tây Béclin và các nước Tây Âu.

  Chọn đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com