Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sau cuộc nổi dậy tháng 8/1945, nước Lào tuyên bố độc lập ngày tháng năm nào?

Câu 208713: Sau cuộc nổi dậy tháng 8/1945, nước Lào tuyên bố độc lập ngày tháng năm nào?

A. 12/10/1945

B. 12/10/1954

C. 19/12/1946

D. 20/9/1945

Câu hỏi : 208713

Phương pháp giải:

Sgk trang 27

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giữa tháng 8-1945, Nhật Bản đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Nắm thời cơ thuận lợi, ngày 23-8-1945, nhân dân Lào nổi dây giành chính quyền. Ngày 12-10-1945, nhân dân thủ đô Viêng Chăn giành thắng lợi, Chính phủ Lào ra mắt quốc dân và tuyên bố về nền độc lập của Lào.

  Chọn đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com