Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ quan giữ vai trò trọng yếu hàng đầu của Liên Hợp Quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới là:

Câu 208740: Cơ quan giữ vai trò trọng yếu hàng đầu của Liên Hợp Quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới là:

A. Đại hội đồng

B. Hội đồng kinh tế xã hội

C. Hội đồng bảo an

D. Ban thư kí

Câu hỏi : 208740

Phương pháp giải:

Sgk trang 7

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hội đồng bảo an là cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Mọi quyết định của Hội đồng bảo an phải được sự nhất trí của năm nước Ủy viên thường trực là Liên Xô (nay là Liên Bang Nga), Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc mới được thông qua và có giá trị.

  Chọn đáp án: C

  Chú ý:

  Nhớ tên 6 cơ quan chính của Liên hợp quốc và vai trò của từng cơ quan đó.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com