Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the best answer (A, B, C or D)

Choose the best answer (A, B, C or D)

Câu 1: In the afternoon, students                 many interesting clubs.

A. join           

B. do 

C. play  

D. read

Câu hỏi : 209396
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

   

  join: tham gia

  do: làm

  play: chơi

  read: đọc

   

  => đáp án A

  Tạm dịch: Vào buổi chiều, học sinh tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: My sister and I                  our bicycles to school now.

A. ride      

B. rides        

C. is riding 

D. are riding

Câu hỏi : 209397
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra ở hiện tại.

  Chủ ngữ trong câu là số nhiều, nên động từ to be cần chia là “are”

  => đáp án D

  Tạm dịch: Tôi và chị gái đang đạp xe đến trường.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Mr. Vinh                   our class math.

A. studies   

B. teaches       

C. does  

D. plays

Câu hỏi : 209398
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

   

  study: học, nghiên cứu

  teach: dạy học

  do: làm

  play: chơi

   

  => đáp án B

  Tạm dịch: Thầy Vinh dạy lớp chúng tôi môn Toán.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Listen! Are  they                 in the classroom?

A. sing        

B. sings  

C. singing   

D. is singing

Câu hỏi : 209399
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Listen! Là một dấu hiệu đặc biệt ở thì hiện tại tiếp diễn.

  => đáp án C

  Tạm dịch: Nghe kìa! Họ đang hát trong phòng học đúng không?

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Nam and Ba usually _________ to school by bus.

A. goes        

B. are going  

C. go 

D. is going

Câu hỏi : 209400
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Dùng thì hiện tại đơn để diễn tả một hành động lặp lại ở hiện tại, “usually” là trạng từ chỉ tần suất.

  Chủ ngữ là số nhiều, nên động từ phải chia là “go”

  => đáp án C

  Tạm dịch: Nam và Ba thường đến trường bằng xe buýt.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com