Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách

Để phân biệt hai dung dịch CaCl2 và BaCl2 nên dùng thuốc thử nào sau đây là tốt nhất ?

                                                    

Câu 209626: Để phân biệt hai dung dịch CaCl2 và BaCl2 nên dùng thuốc thử nào sau đây là tốt nhất ?


                                                    

A. quỳ tím 

B. dung dịch NH3         

C. Na2CrO4                            

D.

 Na2CO3

Câu hỏi : 209626
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nếu dùng Na2CrO4 :

  +) CaCl2 : tạo kết tủa CaCrO4 trắng

  +) BaCl2 : tạo kết tủa BaCrO4 vàng

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com