Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách

Dung dịch NaOH loãng tác dụng được với tất cả các chất thuộc dãy nào sau đây?

 

 

Câu 209630: Dung dịch NaOH loãng tác dụng được với tất cả các chất thuộc dãy nào sau đây?


 


 

A.  Al2O3, CO2, dung dịch NaHCO3, dung dịch ZnCl2, NO2.

B. CO, H2S, Cl2, dung dịch AlCl3, C6H5OH

C. NO, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch NH4Cl, dung dịch HCl.

D.  Dung dịch NaAlO2, Zn, S, dung dịch NaHSO4.

Câu hỏi : 209630
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com