Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách

Để nhận biết 3 dd sau cần ít nhất bao nhiêu thuốc thử Na2CO3, HCl, BaCl2

 

Câu 209643: Để nhận biết 3 dd sau cần ít nhất bao nhiêu thuốc thử Na2CO3, HCl, BaCl2


 

A. 1

B. 2

C. 0

D. 4

Câu hỏi : 209643
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  -Trích ra các mẫu thử cho vào các ống nghiệm và đánh số thứ tự tương ứng.

  -Lần lượt cho một mẫu thử tác dụng với hai mẫu thử còn lại. Sau 6 lượt thí nghiệm , ta có kết quả như bảng sau:

   

  Dựa vào bảng trên, ta thấy ở lượt thí nghiệm nào tạo­ và có ¯ trắng thì chất nhỏ vào là Na2CO3, mẫu thử tạo ­ là HCl, mẫu thử tạo ¯ trắng là BaCl2.

  Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2­

  BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3¯ + 2NaCl

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com