Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biết \(3\left( {1 - 4x} \right)\left( {x - 1} \right) + 4\left( {3x - 2} \right)\left( {x + 3} \right) =  - 27\). Giá trị của \(x\)  là:

Câu 209679: Cho biết \(3\left( {1 - 4x} \right)\left( {x - 1} \right) + 4\left( {3x - 2} \right)\left( {x + 3} \right) =  - 27\). Giá trị của \(x\)  là:

A. \( - 1\)

B. \(0\)

C. \(1\)

D. \(2\)

Câu hỏi : 209679
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải chi tiết

   

  \(\begin{array}{l}\;\;\;\;\;3\left( {1 - 4x} \right)\left( {x - 1} \right) + 4\left( {3x - 2} \right)\left( {x + 3} \right) = - 27\\ \Leftrightarrow (3.1 - 3.4x)\left( {x - 1} \right) + \left( {4.3x - 4.2} \right)\left( {x + 3} \right) = - 27\\ \Leftrightarrow \left( {3 - 12x} \right)\left( {x - 1} \right) + \left( {12x - 8} \right)\left( {x + 3} \right) = - 27\\ \Leftrightarrow 3.x - 3.1 - 12x.x + 12x.1 + 12x.x + 12x.3 - 8.x - 8.3 = - 27\\ \Leftrightarrow 43x - 27 = - 27\\ \Leftrightarrow 43x = 0\\ \Leftrightarrow x = 0\end{array}\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com